Näringslära och näring som hudvård online

Vill du lära dig grunderna i näringslära och hur du kan använda näring som hudvård. Då är du välkommen att går vår onlineutbildning. Utbildningen består av 6 föreläsningar där varje tillfälle är 45 – 60 min.

KURSINNEHÅLL

  1. Grundläggande näringslära del 1 – matsmältningssystemet, proteiner, fetter
  2. Grundläggande näringslära del 2 – kolhydrater, fibrer, preventiv näringslära
  3. Vitaminer – fettlösliga och vattenlösliga vitaminer, funktioner, källor, brister, behov
  4. Mineraler – essentiella mineraler, funktioner, källor, brister
  5. Antioxidanter – olika typer av antioxidanter, funktioner, källor
  6. Näring som hudvård – vilka funktioner har olika näringsämnen, vitaminer, mineraler och antioxidanter för huden. Näring för olika hudtillstånd.

Anmälan och priser

3125:- inkl. moms

I utbildningen ingår 6 föreläsningar. Varje föreläsning är 45-60 min. 

Kursdatum

11 januari kl. 19 – näringslära del 1
13 januari kl. 19 – näringslära del 2

18 januari kl. 19- vitaminer
20 januari kl. 19 – mineraler
25 januari kl. 19 – antioxidanter
27 januari kl. 19 – näring som hudvård

ANMÄLAN